PASAŻER O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

Równość praw

Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają takie samo prawo do podróżowania jak osoby bez takich ograniczeń.

Prawa te obejmują:
1. prawo do niedyskryminacji w trakcie rezerwacji oraz zakupu biletu; 
2. prawo do podróżowania na tych samych warunkach co inni pasażerowie; 
3. prawo do informacji o zasadach bezpieczeństwa stosowanych przez przewoźników lotniczych; 
4. prawo do bezpłatnej pomocy na lotnisku i na pokładzie samolotu; 
5. prawo do nieodpłatnego przewozu dwóch urządzeń umożliwiających poruszanie się.

Podstawowe znaczenie ma powiadomienie linii lotniczej, biura podróży lub organizatora wycieczki o tym, że pasażer potrzebuje pomocy co najmniej na 48 godzin przed odlotem. Zarządzający lotniskiem zostanie o tym fakcie poinformowany oraz ponosi odpowiedzialność za udzielenie pomocy do momentu przejścia przez bramkę i zajęcia miejsca w samolocie. Od tego momentu odpowiedzialność za zapewnienie pomocy przejmują linie lotnicze. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. 
Więcej informacji, szczególnie przydatnych przy planowaniu podróży przedstawia poniższy film oraz można znaleźć tutaj.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Popularne posty

Archiwum Postów