PRAWA KONSUMENTA / PASAŻERA

Osiem międzynarodowych praw konsumentów

 1. Prawo do zaspokojenia podstawowych potrzeb.
 2. Prawo do bezpieczeństwa.
 3. Prawo do informacji.
 4. Prawo do wyboru.
 5. Prawo do bycia wysłuchanym.
 6. Prawo do zadośćuczynienia.
 7. Prawo do edukacji konsumenckiej.
 8. Prawo do czystego środowiska.

Prawa pasażerów samolotów w Unii Europejskiej

Przewoźnicy lotniczy mają prawny obowiązek poinformowania pasażera o przysługujących mu prawach. Podajemy listę podstawowych praw pasażerów.

 • Prawo do pełnej, rzetelnej i prawdziwej informacji.
 • Prawo do wyciągu z najważniejszych przepisów.
 • Prawo do informacji o cenie całkowitej.
 • W przypadku zakupu biletu przez internet konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku podwyższenia ceny.
 • Prawo do opieki.
 • Prawa osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się.
 • Prawo do odszkodowania w przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia rejsu oraz odmowy wpuszczenia na pokład.
 • Prawo do zwrotu kosztu biletu wraz z ewentualnym bezpłatnym powrotem w przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia rejsu oraz odmowy wpuszczenia na pokład.
 • Prawo do zmiany planu podróży.
 • Prawo do odszkodowania i zaliczki za szkody na osobie. Prawo do odszkodowania za szkody na bagażu.

Kilka sytuacji, w których może znaleźć się pasażer samolotu zasługuje na szczególną uwagę. 

Poniżej podajemy więcej informacji o przysługujących prawach na podstawie publikacji Komisji Europejskiej / Dyrekcji Generalnej ds Energii i Transportu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty

Archiwum Postów