piątek, 30 maja 2014

71% klientów uznaje, że firma o nich dba, jeśli zgadza się na polubowne załatwienie sprawy

Wnioski płynące z najnowszych badań społecznych nt. polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR) w Polsce, przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zachęcają do stosowania tej formy rozwiązywania sporów na szeroką skalę. Przewiduje się, że w ciągu pięciu lat liczba spraw podwoi się i wyniesie około 45 tysięcy rocznie. Najważniejsze zalety stosowania ADR dla klientów, jak i przedsiębiorców to m.in.:

  • szybkość
  • minimum formalności 
  • niewielkie koszty 
  • skuteczność 
  • bezstronność 
  • elastyczność 
  • brak rozgłosu 
  • systemowość  
Cały raport i więcej informacji jest dostępnych na stronie UOKiK.

Popularne posty

Archiwum Postów