czwartek, 16 lipca 2015

Karta Pasażera Lotniczego - przydatna w podróży!


Masz bilet lotniczy? Wybierasz się w podróż? Czy wiesz jak postępować i z kim się kontaktować w razie problemów? Zabierz swoją Kartę Pasażera Lotniczego i miej ją zawsze pod ręką, gdyż zawiera praktyczną instrukcję postępowania. Aby otrzymać kartę zapraszamy do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia. Warto, gdyż posiadacz karty otrzymuje pomoc informacyjną w zakresie praw pasażerów lotniczych. W przypadku komplikacji lub pytań kontaktujesz się z nami.


czwartek, 9 lipca 2015

Pierwszy lotniczy ADR w Polsce

Dzisiaj upływa termin wprowadzenia przez kraje UE rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR). Między innym przedsiębiorca ma obecnie obowiązek informowania konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur. Zdecydowana większość konsumentów (w wielu badaniach ponad 3/4 respondentów) preferuje polubowne rozwiązywanie sporów, co potwierdzają też wyniki naszego monitoringu spraw pasażerów. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów – pasażerów lotniczych Stowarzyszenie Przyjazne Latanie w oparciu o zalecenia dyrektywy utworzyło podmiot ADR. Jest to pierwszym prywatny podmiot ADR w Polsce, koncentrujący się wyłącznie na sporach pomiędzy konsumentami – pasażerami a liniami lotniczymi. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia przyjęto regulamin pozasądowego rozwiązywania sporów „ADR Przyjaznego Latania”. Pasażerowie, będący konsumentami, którzy nie otrzymali odpowiedzi na złożoną reklamację lub ich reklamacja została odrzucona przez linię lotniczą mogą skorzystać z tej formy dochodzenia roszczeń. Postępowanie ADR jest dobrowolne dla obu stron. Stanowi ono alternatywę dla sporów sądowych ze względu na to, że jest szybsze, tańsze i bardziej skuteczne. 

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie rozstrzyga spory w drodze koncyliacji, tj. poprzez zaproponowanie stronom rozwiązania przez Koncyliatora. Zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące dla stron. Regulamin ADR Przyjaznego Latania określa zasady prowadzenia postępowania przez Stowarzyszenie w celu pozasądowego rozstrzygnięcia krajowych i transgranicznych sporów dotyczących zobowiązań umownych, w szczególności wynikających z umów przewozu, pomiędzy przedsiębiorcą lotniczym świadczącym usługi transportu lotniczego mającym siedzibę w Unii Europejskiej, a pasażerem – konsumentem, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 6.000,00 zł (sześciu tysięcy złotych). Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z linią lotniczą w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, zamieszkała w Unii Europejskiej.

Regulamin ADR Przyjaznego Latania jest dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia.

Popularne posty

Archiwum Postów