czwartek, 24 października 2013

Niespodziewana usterka techniczna jest nie zawsze sytuacją nadzwyczajną

Jednym z najczęściej podawanych powodów dużego opóźnienia lub odwołania rejsu jest wystąpienie niespodziewanej usterki technicznej. Tym samym przewoźnik uznaje sytuację za nadzwyczajną i odmawia pasażerom wypłaty zryczałtowanego odszkodowania (EUR250- EUR600). Jednak takie postępowanie jest nierzadko sprzeczne z prawem - łamie prawa pasażera! 

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie C-549/07 Wallentin-Herrmann v. Alitalia, linia lotnicza odwołując lot z przyczyn technicznych jest zobowiązana wypłacić wszelkie należne pasażerom odszkodowania. Zryczałtowane odszkodowanie jest wynikiem komplikacji w przewozie, a przyczyny techniczne nie stanowią podstawy do egzoneracji. Jedynym wyjątkiem jest problem techniczny wynikły z "nadzwyczajnych zdarzeń które nastąpiły poza normalną działalnością linii - akty terroryzmu, sabotaż czy ukryta wada konstrukcyjna, która nagle się ujawnia". Przy czym wystąpienie tych okoliczności wyjątkowych musi udowodnić przewoźnik! Wyraźnie wskazuje się, że usterki techniczne powstałe podczas wykonywania operacji/ działalności biznesowej są ryzykiem linii lotniczej. Przewoźnik, jak każdy przedsiębiorca może ubezpieczyć się od tych okoliczności lub dochodzić roszczeń od swojego dostawcy.

Pomimo stanowiska wyrażonego przez ETS już w 2008 roku, kilkuletnie doświadczenie pokazuje, że przewoźnicy lotniczy w Polsce nagminnie powołują się na usterkę techniczną, jako sytuację nadzwyczajną znacznego opóźnienia lub odwołania rejsu. Poniższy przykład jest jednym z wielu (materiał dostępny jest pod linkiem). Postępowanie przewoźnika świadczy o nierespektowaniu praw pasażera. Po pierwsze prawa do odszkodowania, poprzez sam fakt nieinformowania o tym prawie: "W takich przypadkach zostaje uruchomiona standardowa procedura - kontaktujemy się indywidualnie z każdym pasażerem i rezerwujemy bilety na rejsy innych linii według ich życzenia". Po drugie prawa do informacji: "Rzecznik pytany o szczegóły usterki technicznej mówi, "że o tym nie mogą informować".

Naszym zdaniem unikanie wypłaty należnego, zryczałtowanego odszkodowania pasażerom jest możliwe, głównie z następujących powodów:
- łatwości powoływania się na bliżej niesprecyzowaną, niespodziewaną usterkę techniczną,
- braku terminu wypłaty odszkodowania np. w ciągu 14 dni od odwołania rejsu,
- braku automatycznego nakładania kar administracyjnych (100.000zł /stwierdzone naruszenie) przez krajowy nadzór lotniczy (NEB), w celu odstraszania przewoźników przed łamaniem praw pasażerów.
- przeciągania postępowań sądowych.

Wobec powyższego wyrażamy stanowisko, że niespodziewana usterka techniczna nie może zwalniać przewoźnika z niezwłocznej wypłaty odszkodowania. Z wyjątkiem wystąpienia wady ukrytej, którą to w rzetelny sposób musi wykazać przewoźnik. Jednak w takiej sytuacji, proces powinien być zawsze monitorowany przez krajowy NEB (obowiązek informowania przez przewoźnika). Niniejszym skierowaliśmy dzisiaj wniosek w tej sprawie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

wtorek, 22 października 2013

566 poprawek do proponowanej zmiany praw pasażerów lotniczych

W Parlamencie Europejskim (PE) trwają prace nad propozycjami Komisji Europejskiej (KE), które zmieniają prawa pasażerów. Zapoznaliśmy się z listą poprawek, zgłoszonych przez eurodeputowanych, członków Komisji Transportu i Turystyki. Przedstawione uwagi potwierdzają wcześniej wyrażane opinie o propozycjach KE, na przykład w trakcie debaty w PE 16 września br. W przytłaczającej większości poprawki zmierzają w kierunku większej ochrony praw pasażerów. Eurodeputowani wnieśli 566 poprawek, co nie dziwi, gdyż kilka propozycji KE w rażący sposób ogranicza obecne prawa pasażerów. Poprawki znajdują się w dwóch dokumentach: lista 1 oraz lista 2. Debata nad poprawkami zaplanowana jest na 4 listopada, a głosowanie w komisji ma odbyć się 14 listopada br.

poniedziałek, 14 października 2013

Jakie prawa dla pasażerów lotniczych?

Już 14 listopada br. odbędzie się pierwsze głosowanie nad raportem Komitetu Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian praw pasażerów lotniczych. Propozycje zawarte w raporcie są w większości korzystne dla pasażerów. Jednak z obecnie dostępnych informacji wynika, że nie dla wszystkich eurodeputowanych - członków tego komitetu ochrona praw konsumentów może być priorytetem. Pojawiają się głosy, że ograniczenie praw pasażerów pomoże europejskim liniom lotniczym zwiększyć ich operacyjną efektywność. W rzeczywistości spodziewane efekty będą znikome w wymiarze finansowym. Dane przedstawione przez Komisję Europejską w 2011r. (SEC 2011/428) wskazują, że tylko 0,15% spośród opóźnionych rejsów w Europie daje podstawę do otrzymania odszkodowania. Z drugiej strony ograniczając prawa pasażerów, w tym zakres opieki i groźbę kar finansowych dla przewoźników, istnieje duże ryzyko obniżenia się jakość podróży lotniczych. Nie możemy do tego dopuścić. Wyraź swój sprzeciw tutaj.

środa, 9 października 2013

Spadek punktualności europejskich linii lotniczych we wrześniu

Prezentujemy najnowszy raport punktualności przylotów europejskich przewoźników (FlightStats). We wrześniu zaledwie 30% spośród ocenianych linii lotniczych osiągnęło współczynnik punktualności przylotów (dotarcie do wyjścia na lotnisko) ponad 90%. Punktualność przylotów w całej grupie wyniosła 84,46%, co oznacza spadek względem 85,64% w sierpniu. Procent odwołanych rejsów wyniósł 0,53 i wzrósł wobec poprzedniego miesiąca. Raport za wrzesień 2013 znajduje się tutaj. Sprawdź czego możesz się spodziewać, przed wyborem przewoźnika!

Popularne posty

Archiwum Postów