poniedziałek, 20 maja 2013

Inicjatywa alternatywnej metody rozwiązywania sporów w podróżach lotniczych

Według danych Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) prawa pasażera linii lotniczych stanowią punkt zapalny w transgranicznych skargach konsumentów i są one określone jako jedne z wyzwań na przyszłość. Rozwiązania proponowane przez wiele linii lotniczych nie są w pełni zadowalające, gdyż nie biorą pod uwagę wszystkich przepisów prawnych, które powinny być stosowane (Konwencja Montrealska, Rozporządzenie 261/2004, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach Sturgeon i Nelson).
Dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) przyjęta przez Parlament Europejski 12.03.2013r. ma zapewnić istnienie wysokiej jakości podmiotów pozasądowych rozpatrujących wszelkie spory umowne między konsumentami i przedsiębiorcami, w tym przewoźnikami lotniczymi w ciągu 90 dni. Linie lotnicze będą zobowiązane informować pasażerów o podmiocie ADR właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów umownych w stosunku do nich.
Przyjazne Latanie jest inicjatorem projektu, którego celem jest jak najszybsze wprowadzenie ADR w podróżach lotniczych na rynku polskim.

czwartek, 16 maja 2013

System obowiązkowego informowania pasażerów o powstałych opóźnieniach i odwołanych lotach

W marcu 2013 r. Przyjazne Latanie przekazało do Urzędu Lotnictwa Cywilnego opinię w sprawie proponowanych zmian w zasadach odszkodowania i udzielania pomocy pasażerom w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. 
Uznajemy, że jednym z kluczowych praw konsumenta jest prawo do informacji, a naszym celem jest rozwiązanie problemu związanego z egzekwowaniem praw pasażerów. Informacje o opóźnieniach i odwołaniach są potrzebne zarówno konsumentom, jak i organom regulacyjnym. Pierwsi mogą dokonywać najlepszych wyborów na rynku, drudzy egzekwować jakość usług dla upewnienia się, że uzasadnione oczekiwania pasażerów są spełnione.
Z tych powodów wnioskowaliśmy o stworzenie obowiązkowego systemu informowania pasażerów o powstałych opóźnieniach i odwołanych lotach. Tego typu rozwiązanie jest z sukcesem stosowane w USA od wielu lat.
Z satysfakcją informujemy, że stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 kwietnia br. jest zbieżne z wcześniej przekazanym wnioskiem Stowarzyszenia Przyjazne Latanie w tej sprawie.
Pełny tekst projektu stanowiska Rządu RP w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego  w odniesieniu  do przewozu  drogą powietrzną  pasażerów oraz ich bagażu znajduje się tutaj.

poniedziałek, 13 maja 2013

Wybieramy oficjalne logo "Przyjaznego Latania"

Na naszym profilu facebook'a trwa akcja 'wybierania LOGO' spośród poniższych propozycji. Zapraszamy do dodania 'Lubię to' pod tym znakiem graficznym, który bardziej się podoba.
Pomagamy pasażerom! Pomóż nam wybrać LOGO!


Dziękujemy za oddane głosy!

sobota, 11 maja 2013

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce partnerem Przyjaznego Latania

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych. Pasażerowie mogą zgłaszać do ECK w Polsce swoje skargi na przewoźników z innych krajów UE, Norwegii i Islandii. Kontakt do ECK znajduje się na naszej stronie w zakładce Nasi Partnerzy.

czwartek, 2 maja 2013

Prawo pasażera do informacji o tożsamości przewoźnika

Przewoźnicy lotniczy mają prawny obowiązek poinformowania pasażera o przysługujących mu prawach. Jednym z podstawowych praw pasażera jest otrzymanie informacji o tożsamości linii lotniczej, czyli o tym, który przewoźnik wykonuje rejs. Linie lotnicze oferujące niewystarczający poziom bezpieczeństwa podlegają zakazowi lub ograniczeniu prawa wykonywania połączeń w Unii Europejskiej. Lista tych przewoźników znajduje się tutaj.
Inne, podstawowe prawa pasażera znajdują się w zakładce prawa konsumenta / pasażera.

Popularne posty

Archiwum Postów