wtorek, 31 grudnia 2013

Podsumowanie 2013 roku

Drodzy Założyciele, Darczyńcy i Sympatycy Stowarzyszenia Przyjazne Latanie,

dziękujemy za zaufanie i wsparcie jakie okazaliście naszej nowo powstałej organizacji (pierwszej w Polsce organizacji konsumenckiej w podróżach lotniczych) w ciągu całego 2013 roku. W kilku słowach poniżej podsumowanie tego co zrobiliśmy i osiągnęliśmy w pierwszym (niepełnym) roku działalności.

1. Prowadzimy stały monitoring usług lotniczych i zmian w prawie (wnioski do Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 22 marca, 19 kwietnia, 30 października; UOKiK: 30 grudnia). Uruchomiliśmy i nagłośniliśmy przez media petycję w internecie (3 września) w obronie praw pasażerów lotniczych w Unii Europejskiej. W odpowiedzi na proponowane, niekorzystne zmiany trzech przepisów - praw pasażerów w regulacji KE 261/2004. Mobilizacja, po nawiązaniu współpracy i przystąpieniu do Europejskiej Federacji Pasażerów - EPF (ponad 30 organizacji konsumenckich), skutkuje poparciem postulatów przez eurodeputowanych Komisji ds Transportu i Turystyki podczas głosowania w Brukseli 17 grudnia (37 spośród 40 posłów głosowało za rozszerzeniem praw pasażerów, w tym za wnioskami przedstawionymi w petycji stowarzyszenia).

2. Podjęliśmy działania (wraz z Europejskim Centrum Konsumenckim) na rzecz rozwiązywania sporów pasażerów z liniami lotniczymi w Polsce poprzez mediację/arbitraż. Projekt ma merytoryczne wsparcie Komisji Europejskiej oraz prawne w postaci wprowadzanej dyrektywy ADR (Alternatywne Rozwiązywanie Sporów) we wszystkich krajach UE. Jesteśmy liderem projektu pozasądowego rozwiązywania sporów poprzez platformę internetową, co ułatwi pasażerom korzystanie z ich praw oraz skróci czas i obniży koszty ponoszone przez pasażerów, linie lotnicze oraz urzędy nadzorujące. Monitoring tego procesu przez stowarzyszenie zwiększy przejrzystość egzekwowania praw i poprawią się relacje pomiędzy stronami. Ze względu na nasze dotychczasowe zaangażowanie zostaliśmy zaproszeni przez Prezes UOKiK (2 grudnia) do udziału w pracach i procesie implementacji dyrektywy ADR w Polsce.

3. Ponadto edukujemy społeczeństwo w temacie praw pasażerów w internecie, mediach społecznościowych, prowadzimy działania bezpośrednie np. jako partner Europejskiego Dnia Pasażera (28 czerwca), projekt "Przyjazne Biuro Podróży" ze Zrzeszeniem Agentów IATA.

Życzymy pomyślnego Nowego Roku i serdecznie zapraszamy do członkostwa oraz wspierania naszego stowarzyszenia w 2014 roku. Dzięki Wam możemy osiągnąć więcej!

Zarząd
Stowarzyszenia Praw Pasażerów "Przyjazne Latanie"

wtorek, 17 grudnia 2013

Głos pasażerów wygrywa i wzmacnia ich prawa!

Przytłaczającą liczbą głosów (37 z 40) posłowie Komitetu Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim przyjęli dziś poprawki wzmacniające prawa pasażerów. Zmiany skuteczniej ograniczą podstawy do odmowy przez linie lotnicze udzielania pasażerom informacji oraz pomocy, wypłaty odszkodowania. Ponadto krajowym urzędom lotnictwa cywilnego będzie łatwiej karać te spośród linii lotniczych, które nie wypełniają swoich zobowiązań. Przyjęte dziś poprawki są zgodne z naszą wcześniejszą petycją w kampanii "NIE ograniczać praw pasażerów lotniczych!". Między innymi pasażerowie zachowają prawo do odszkodowania już po trzech godzinach opóźnienia rejsu oraz otrzymają prawo do opuszczenia pokładu samolotu najpóźniej po trzech godzinach oczekiwania na płycie lotniska. Więcej informacji o przyjętych poprawkach znajduje się w informacji prasowej. Głosowanie zmian na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego planowane jest na 4 lutego 2014r.

czwartek, 12 grudnia 2013

Wzrost punktualności europejskich rejsów w listopadzie

Punktualność europejskich linii lotniczych wzrosła prawie o 3% w listopadzie. Średni współczynnik punktualności rejsów wyniósł 87,36%. 3 rejsy na 100 były opóźnione powyżej 45 minut. 7 rejsów na 1000 zostało odwołanych. Szczegółowy raport za listopad 2013r. znajduje się tutaj.

środa, 20 listopada 2013

Głosowanie nad prawami pasażerów lotniczych w PE

17 grudnia 2013r. odbędzie się głosowanie nad prawami pasażerów lotniczych w Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. W trakcie prac komisji eurodeputowani zgłosili 566 poprawek! Jeśli jesteś świadomym pasażerem, wyraź także swoje zdanie wobec trzech propozycji: 
  • 5 godzin oczekiwania w samolocie na start; 
  • ograniczenie prawa do odszkodowania w przypadku opóźnienia ponad trzy godziny,
  • mniejsze prawa pasażera do pomocy ze strony linii lotniczej w przypadku nadzwyczajnej okoliczności.
Link do petycji "online" w tej sprawie do posłów Parlamentu Europejskiego znajduje się tutaj. Podpisz już dziś!

środa, 6 listopada 2013

Coraz więcej odwołanych rejsów w Europie

Najnowszy raport punktualności europejskich przewoźników (FlightStats.com) sygnalizuje pogarszanie się jakości usług. Blisko 9 rejsów na 1000 w październiku zostało odwołanych (udział odwołanych rejsów wyniósł 0,86%, wobec września tj. 0,53%). Ponadto zaledwie 20% spośród ocenianych linii lotniczych osiągnęło współczynnik punktualności przylotów (dotarcie do wyjścia na lotnisko) ponad 90%. Punktualność przylotów w całej grupie wyniosła 84,79%. Średnio 38 rejsów na 1000 było opóźnionych o więcej niż 45 minut. Raport za październik 2013r. znajduje się tutaj. Sprawdź czego możesz się spodziewać, przed wyborem przewoźnika!

czwartek, 24 października 2013

Niespodziewana usterka techniczna jest nie zawsze sytuacją nadzwyczajną

Jednym z najczęściej podawanych powodów dużego opóźnienia lub odwołania rejsu jest wystąpienie niespodziewanej usterki technicznej. Tym samym przewoźnik uznaje sytuację za nadzwyczajną i odmawia pasażerom wypłaty zryczałtowanego odszkodowania (EUR250- EUR600). Jednak takie postępowanie jest nierzadko sprzeczne z prawem - łamie prawa pasażera! 

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie C-549/07 Wallentin-Herrmann v. Alitalia, linia lotnicza odwołując lot z przyczyn technicznych jest zobowiązana wypłacić wszelkie należne pasażerom odszkodowania. Zryczałtowane odszkodowanie jest wynikiem komplikacji w przewozie, a przyczyny techniczne nie stanowią podstawy do egzoneracji. Jedynym wyjątkiem jest problem techniczny wynikły z "nadzwyczajnych zdarzeń które nastąpiły poza normalną działalnością linii - akty terroryzmu, sabotaż czy ukryta wada konstrukcyjna, która nagle się ujawnia". Przy czym wystąpienie tych okoliczności wyjątkowych musi udowodnić przewoźnik! Wyraźnie wskazuje się, że usterki techniczne powstałe podczas wykonywania operacji/ działalności biznesowej są ryzykiem linii lotniczej. Przewoźnik, jak każdy przedsiębiorca może ubezpieczyć się od tych okoliczności lub dochodzić roszczeń od swojego dostawcy.

Pomimo stanowiska wyrażonego przez ETS już w 2008 roku, kilkuletnie doświadczenie pokazuje, że przewoźnicy lotniczy w Polsce nagminnie powołują się na usterkę techniczną, jako sytuację nadzwyczajną znacznego opóźnienia lub odwołania rejsu. Poniższy przykład jest jednym z wielu (materiał dostępny jest pod linkiem). Postępowanie przewoźnika świadczy o nierespektowaniu praw pasażera. Po pierwsze prawa do odszkodowania, poprzez sam fakt nieinformowania o tym prawie: "W takich przypadkach zostaje uruchomiona standardowa procedura - kontaktujemy się indywidualnie z każdym pasażerem i rezerwujemy bilety na rejsy innych linii według ich życzenia". Po drugie prawa do informacji: "Rzecznik pytany o szczegóły usterki technicznej mówi, "że o tym nie mogą informować".

Naszym zdaniem unikanie wypłaty należnego, zryczałtowanego odszkodowania pasażerom jest możliwe, głównie z następujących powodów:
- łatwości powoływania się na bliżej niesprecyzowaną, niespodziewaną usterkę techniczną,
- braku terminu wypłaty odszkodowania np. w ciągu 14 dni od odwołania rejsu,
- braku automatycznego nakładania kar administracyjnych (100.000zł /stwierdzone naruszenie) przez krajowy nadzór lotniczy (NEB), w celu odstraszania przewoźników przed łamaniem praw pasażerów.
- przeciągania postępowań sądowych.

Wobec powyższego wyrażamy stanowisko, że niespodziewana usterka techniczna nie może zwalniać przewoźnika z niezwłocznej wypłaty odszkodowania. Z wyjątkiem wystąpienia wady ukrytej, którą to w rzetelny sposób musi wykazać przewoźnik. Jednak w takiej sytuacji, proces powinien być zawsze monitorowany przez krajowy NEB (obowiązek informowania przez przewoźnika). Niniejszym skierowaliśmy dzisiaj wniosek w tej sprawie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

wtorek, 22 października 2013

566 poprawek do proponowanej zmiany praw pasażerów lotniczych

W Parlamencie Europejskim (PE) trwają prace nad propozycjami Komisji Europejskiej (KE), które zmieniają prawa pasażerów. Zapoznaliśmy się z listą poprawek, zgłoszonych przez eurodeputowanych, członków Komisji Transportu i Turystyki. Przedstawione uwagi potwierdzają wcześniej wyrażane opinie o propozycjach KE, na przykład w trakcie debaty w PE 16 września br. W przytłaczającej większości poprawki zmierzają w kierunku większej ochrony praw pasażerów. Eurodeputowani wnieśli 566 poprawek, co nie dziwi, gdyż kilka propozycji KE w rażący sposób ogranicza obecne prawa pasażerów. Poprawki znajdują się w dwóch dokumentach: lista 1 oraz lista 2. Debata nad poprawkami zaplanowana jest na 4 listopada, a głosowanie w komisji ma odbyć się 14 listopada br.

poniedziałek, 14 października 2013

Jakie prawa dla pasażerów lotniczych?

Już 14 listopada br. odbędzie się pierwsze głosowanie nad raportem Komitetu Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian praw pasażerów lotniczych. Propozycje zawarte w raporcie są w większości korzystne dla pasażerów. Jednak z obecnie dostępnych informacji wynika, że nie dla wszystkich eurodeputowanych - członków tego komitetu ochrona praw konsumentów może być priorytetem. Pojawiają się głosy, że ograniczenie praw pasażerów pomoże europejskim liniom lotniczym zwiększyć ich operacyjną efektywność. W rzeczywistości spodziewane efekty będą znikome w wymiarze finansowym. Dane przedstawione przez Komisję Europejską w 2011r. (SEC 2011/428) wskazują, że tylko 0,15% spośród opóźnionych rejsów w Europie daje podstawę do otrzymania odszkodowania. Z drugiej strony ograniczając prawa pasażerów, w tym zakres opieki i groźbę kar finansowych dla przewoźników, istnieje duże ryzyko obniżenia się jakość podróży lotniczych. Nie możemy do tego dopuścić. Wyraź swój sprzeciw tutaj.

środa, 9 października 2013

Spadek punktualności europejskich linii lotniczych we wrześniu

Prezentujemy najnowszy raport punktualności przylotów europejskich przewoźników (FlightStats). We wrześniu zaledwie 30% spośród ocenianych linii lotniczych osiągnęło współczynnik punktualności przylotów (dotarcie do wyjścia na lotnisko) ponad 90%. Punktualność przylotów w całej grupie wyniosła 84,46%, co oznacza spadek względem 85,64% w sierpniu. Procent odwołanych rejsów wyniósł 0,53 i wzrósł wobec poprzedniego miesiąca. Raport za wrzesień 2013 znajduje się tutaj. Sprawdź czego możesz się spodziewać, przed wyborem przewoźnika!

środa, 25 września 2013

Dwie godziny - maksymalny czas oczekiwania na start w samolocie

Poseł Parlamentu Europejskiego oraz sprawozdawca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów - Hans-Peter Mayer - przygotował projekt opinii w sprawie wniosku o zmianę rozporządzenia (WE) nr 261/2004. W dokumencie z 17 września 2013 r., poseł sprawozdawca proponuje ograniczyć maksymalny czas oczekiwania w samolocie do dwóch godzin opóźnienia. Dla podróży do 3 500 km i rejsach wewnątrz UE oraz opóźnieniu o co najmniej trzy godziny, pasażer powinien mieć prawo do maksymalnego odszkodowania wysokości €250. W przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej pięć godzin dla rejsów 3 500 km lub dłuższychmaksymalne odszkodowanie ma wynieść600. W sytuacji nadzwyczajnej, która powoduje opóźnienia lub odwołanie lotów, linie lotnicze powinny być zobowiązane do pokrycia kosztów zakwaterowania w hotelu przez maksymalnie trzy noce, do €150 za nocleg. Link do projektu opinii znajduje się tutaj.

wtorek, 17 września 2013

Eurodeputowani za wzmocnieniem praw pasażerów samolotów w debacie Komisji Transportu

Prawa pasażerów należy wzmocnić, aby uniemożliwić liniom lotniczym nadużywanie "nadzwyczajnych okoliczności" do niewypłacania odszkodowań za opóźnienia lub odmowy przyjęcia na pokład, powiedzieli Eurodeputowani w trakcie debaty Komitetu Transportu w poniedziałek, 16 września br. Poseł Parlamentu Europejskiego Georges Bach (EPP, LU) prezentując raport w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o zmianę obecnie obowiązującego rozporządzenia (KE) 261/2004 stwierdził, że pasażerowie powinni mieć prawo do odszkodowania wysokości 300 już po 3 godzinach opóźnienia rejsu w Europie. Stanowisko to jest w pełni zgodne z naszym apelem w kampanii konsumenckiej, ogłoszonej 3 września br. Więcej informacji i wnioski z debaty Eurodeputowanych znajdują się w materiale prasowym tutaj.

niedziela, 15 września 2013

Punktualność przylotów w Europie w sierpniu: 85,64%

Prezentujemy najnowszy raport punktualności przylotów 50-ciu europejskich przewoźników (FlightStats). W sierpniu 18 z 50 linii lotniczych osiągnęło współczynnik ponad 90%  punktualnych przylotów (dotarcie do wyjścia na lotnisko). Punktualność przylotów w całej grupie wyniosła 85,64%, w porównaniu z 83,37% w lipcu. Procent odwołanych rejsów spadł nieznacznie do 0,42 z 0,57 w poprzednim miesiącu. Raport za sierpień 2013 znajduje się tutaj. Sprawdź czego możesz się spodziewać, przed wyborem przewoźnika!

wtorek, 3 września 2013

Pomóż nam obronić prawa pasażerów lotniczych w Unii Europejskiej!

Ruszyła kampania konsumencka „Pomóż nam obronić prawa pasażerów  lotniczych w Unii Europejskiej”. Trzy spośród proponowanych przez Komisję Europejską zmian obecnego Rozporządzenia (WE) 261/2004 pogarszają ochronę pasażerów, utrudniają egzekwowanie ich praw i czynią podróże lotnicze mniej przyjaznymi. Propozycje są  sprzeczne z polityką Unii, która ma zapewniać wysoki poziom ochrony konsumentów (Art. 38 Karty Praw Podstawowych UE). Z tego powodu zbierane są podpisy pod petycją do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze nie jest za późno, aby powstrzymać niekorzystne zmiany dla podróżujących samolotami w Unii Europejskiej!
Petycja znajduje się pod linkiem oraz
dotyczy trzech sytuacji i praw pasażerów.

środa, 28 sierpnia 2013

Prawo do informacji - raport punktualności przylotów europejskich linii lotniczych

Pasażerowie powinni mieć dostęp do najważniejszych informacji. Niestety europejscy przewoźnicy nie publikują danych o liczbie opóźnionych i odwołanych rejsów, liczbie zagubionego bagażu oraz liczbie otrzymanych skarg. Pomimo zbierania i posiadania przez linie lotnicze szczegółowych danych, pasażerowie nie mają dostępu do tych informacji wcale lub jedynie w ograniczonym zakresie. Szczególnie dotarcie do miejsca przeznaczenia na czas świadczy o jakości usług. Rozpoczynamy zatem publikowanie raportów o punktualności przylotów europejskich przewoźników. Raport za lipiec 2013 znajduje się tutaj. Sprawdź czego możesz się spodziewać, przed wyborem przewoźnika.

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Mówimy „NIE" pięciu godzinom oczekiwania na start w samolocie!

Propozycja Komisji Europejskiej (zmiana Artykułu 6 Rozporządzenia (WE) 261/2004) w sytuacji opóźnienia startu samolotu zobowiąże pasażerów do oczekiwania na pokładzie do pięciu godzin. Niedogodności i niepokój pasażerów, którzy wewnątrz samolotu na płycie lotniska uzasadnia przyznanie im prawa do wcześniejszego opuszczenia pokładu samolotu. Szczególnie, że regulacja stosowana w USA od 2010r. w sytuacji przestoju na płycie lotniska, wymusza powrót samolotu do punktu umożliwiającego opuszczenie przez pasażerów pokładu już po trzech godzinach. W obronie praw pasażerów składamy petycję i potrzebujemy Twojej pomocy. Podpisanie petycji zajmuje 30 sekund. Prosimy dołącz do kampanii, która znajduje się tutaj.

wtorek, 20 sierpnia 2013

Mówimy „NIE" ograniczeniu prawa pasażera do pomocy ze strony linii lotniczej w okoliczności nadzwyczajnej!

Komisja Europejska proponuje ograniczyć obecne prawo pasażera do pomocy (zmiana Artykułu 9 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004). W sytuacji wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności np. duże opady śniegu, linia lotnicza ma zapewnić nocleg w ograniczonym zakresie. Limit ma wynosić: do 100 Euro za noc i trzech noclegów. Wprowadzenie tego ograniczenia spowoduje wzrost liczby pasażerów pozostawionych na lotnisku, jeśli przebywają z  dala od swoich domów. Uważamy, że nowa propozycja jest nieproporcjonalną reakcją na wystąpienie wyjątkowej sytuacji. W obronie praw pasażerów składamy petycję i potrzebujemy Twojej pomocy. Podpisanie petycji zajmuje 30 sekund. Prosimy dołącz do kampanii, która znajduje się tutaj.

Mówimy „NIE" zniesieniu prawa do odszkodowania po trzech godzinach opóźnienia rejsu!

Zgodnie z jednym z wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2009 roku pasażer ma prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia rejsu powyżej 3 godzin (z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności). Komisja Europejska proponuje (zmiana Artykułu 6 Rozporządzenia (WE) 261/2004) znieść limit trzygodzinnego opóźnienia i wydłużyć okresy opóźnienia do 5 godzin, 9 godzin i 12 godzin (w zależności od długości lotu). Proponowane zasady są bardziej skomplikowane i utrudnią pasażerom egzekwowanie prawa do odszkodowania. W obronie praw pasażerów składamy petycję i potrzebujemy Twojej pomocy. Podpisanie petycji zajmuje 30 sekund. Prosimy dołącz do kampanii, która znajduje się tutaj.

sobota, 10 sierpnia 2013

Ograniczone prawo do reklamacji!

Dokonaliśmy przeglądu możliwości przekazania przez konsumenta negatywnej opinii o usłudze i formach składania reklamacji do linii lotniczych. Niestety prawie nie ma co liczyć na załatwienie sprawy w szybki i tani sposób, czyli telefonicznie. Także użycie całkowicie bezpłatnego środka komunikacji elektronicznej - wysłanie e-mail jest często niemożliwe. Powód? Praktyka nieudostępniania pasażerowi adresu e-mail do kontaktu z działem reklamacji. Jednocześnie przewoźnicy wymagają podania adresu e-mail przez pasażera podczas rezerwacji! Uznajemy, że tego typu praktyka narusza równowagę stron umowy. Obecnie powszechnie wymaganą formą złożenia reklamacji jest użycie formularza na stronie internetowej przewoźnika (wyjątkiem są reklamacje bagażowe, które składa się na lotnisku). Narzucanie pasażerom formy składania reklamacji, co w praktyce oznacza brak wyboru jest ograniczaniem praw pasażerów. Zatem żądamy od każdej linii lotniczej, aby zapewniła pasażerom łatwy i szybki kontakt ze swoim działem reklamacji. Umieszczenie na stronie internetowej przewoźnika danych kontaktowych (numeru telefonu i adresu e-mail) w celu przekazania opinii i złożenia reklamacji przez konsumenta powinno być standardem!

poniedziałek, 29 lipca 2013

Apel o rzetelne rozpatrywanie reklamacji pasażerskich - nadzwyczajne okoliczności

Komisja Europejska opublikowała listę tak zwanych nadzwyczajnych okoliczności, które mają rozwiać wątpliwości podczas rozpatrywania reklamacji pasażerskich. Celem tej listy jest wskazanie sytuacji, w których linie lotnicze mogą powoływać się na wydarzenia będące poza ich kontrolą, co zwalania je z obowiązku wypłaty odszkodowania (ale nie zwalnia z konieczności zapewnienia pasżerom opieki), a także okoliczności, gdy przewoźnik musi wypłacić pasażerom odszkodowanie za opóźniony lub odwołany rejs. Wśród sytuacji, których nie uznaje się za nadzwyczajne są: przyczyny techniczne stwierdzone podczas zaplanowanego przeglądu lub brak prawidłowego utrzymania samolotu, upłynięcie czasu pracy załogi samolotu w wyniku złego planowania lub brak dokumentacji lotu. Pełna lista nadzwyczajnych okoliczności (w języku angielskim) jest dostępna tutaj.

niedziela, 7 lipca 2013

Jakie prawa mają pasażerowie lotniczy?

Obecnie obowiązujące przepisy w krajach Unii Europejskiej (UE) dają każdemu pasażerowi, który podróżuje samolotem w celach służbowych lub prywatnych wiele praw. Między innymi jest to prawo do informacji, pomocy i odszkodowań w przypadku opóźnień, odwołanych lotów, odmowy przyjęcia na pokład pasażerów (tzw. overbooking) oraz zagubionego/uszkodzonego bagażu. Więcej informacji znajduje się tutaj.
Uprawnienia przysługują podróżującym zarówno regularnymi rejsami krajowymi w obrębie kraju UE, jak i rejsami czarterowymi rozpoczynającymi lub kończącymi się na lotnisku w UE. W przypadku przylotów spoza UE uprawnienia te mają zastosowanie tylko do linii lotniczych z UE. Przewoźnik ma obowiązek udzielenia pomocy pasażerom także w przypadkach, gdy problemy z rejsem były wynikiem tzw. nadzwyczajnych okoliczności.

poniedziałek, 24 czerwca 2013

Dzień Podróżującego Konsumenta

Przyjazne Latanie jest partnerem trzeciej edycji Dnia Podróżującego Konsumenta, organizowanego przez Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK), który odbędzie się w piątek 28 czerwca 2013r., na lotnisku Chopina w Warszawie.
Podczas akcji eksperci ECK będą informować pasażerów o przysługujących im prawach i udzielać bezpłatnych porad.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

poniedziałek, 20 maja 2013

Inicjatywa alternatywnej metody rozwiązywania sporów w podróżach lotniczych

Według danych Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) prawa pasażera linii lotniczych stanowią punkt zapalny w transgranicznych skargach konsumentów i są one określone jako jedne z wyzwań na przyszłość. Rozwiązania proponowane przez wiele linii lotniczych nie są w pełni zadowalające, gdyż nie biorą pod uwagę wszystkich przepisów prawnych, które powinny być stosowane (Konwencja Montrealska, Rozporządzenie 261/2004, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach Sturgeon i Nelson).
Dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) przyjęta przez Parlament Europejski 12.03.2013r. ma zapewnić istnienie wysokiej jakości podmiotów pozasądowych rozpatrujących wszelkie spory umowne między konsumentami i przedsiębiorcami, w tym przewoźnikami lotniczymi w ciągu 90 dni. Linie lotnicze będą zobowiązane informować pasażerów o podmiocie ADR właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów umownych w stosunku do nich.
Przyjazne Latanie jest inicjatorem projektu, którego celem jest jak najszybsze wprowadzenie ADR w podróżach lotniczych na rynku polskim.

czwartek, 16 maja 2013

System obowiązkowego informowania pasażerów o powstałych opóźnieniach i odwołanych lotach

W marcu 2013 r. Przyjazne Latanie przekazało do Urzędu Lotnictwa Cywilnego opinię w sprawie proponowanych zmian w zasadach odszkodowania i udzielania pomocy pasażerom w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. 
Uznajemy, że jednym z kluczowych praw konsumenta jest prawo do informacji, a naszym celem jest rozwiązanie problemu związanego z egzekwowaniem praw pasażerów. Informacje o opóźnieniach i odwołaniach są potrzebne zarówno konsumentom, jak i organom regulacyjnym. Pierwsi mogą dokonywać najlepszych wyborów na rynku, drudzy egzekwować jakość usług dla upewnienia się, że uzasadnione oczekiwania pasażerów są spełnione.
Z tych powodów wnioskowaliśmy o stworzenie obowiązkowego systemu informowania pasażerów o powstałych opóźnieniach i odwołanych lotach. Tego typu rozwiązanie jest z sukcesem stosowane w USA od wielu lat.
Z satysfakcją informujemy, że stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 kwietnia br. jest zbieżne z wcześniej przekazanym wnioskiem Stowarzyszenia Przyjazne Latanie w tej sprawie.
Pełny tekst projektu stanowiska Rządu RP w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego  w odniesieniu  do przewozu  drogą powietrzną  pasażerów oraz ich bagażu znajduje się tutaj.

poniedziałek, 13 maja 2013

Wybieramy oficjalne logo "Przyjaznego Latania"

Na naszym profilu facebook'a trwa akcja 'wybierania LOGO' spośród poniższych propozycji. Zapraszamy do dodania 'Lubię to' pod tym znakiem graficznym, który bardziej się podoba.
Pomagamy pasażerom! Pomóż nam wybrać LOGO!


Dziękujemy za oddane głosy!

sobota, 11 maja 2013

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce partnerem Przyjaznego Latania

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych. Pasażerowie mogą zgłaszać do ECK w Polsce swoje skargi na przewoźników z innych krajów UE, Norwegii i Islandii. Kontakt do ECK znajduje się na naszej stronie w zakładce Nasi Partnerzy.

czwartek, 2 maja 2013

Prawo pasażera do informacji o tożsamości przewoźnika

Przewoźnicy lotniczy mają prawny obowiązek poinformowania pasażera o przysługujących mu prawach. Jednym z podstawowych praw pasażera jest otrzymanie informacji o tożsamości linii lotniczej, czyli o tym, który przewoźnik wykonuje rejs. Linie lotnicze oferujące niewystarczający poziom bezpieczeństwa podlegają zakazowi lub ograniczeniu prawa wykonywania połączeń w Unii Europejskiej. Lista tych przewoźników znajduje się tutaj.
Inne, podstawowe prawa pasażera znajdują się w zakładce prawa konsumenta / pasażera.

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Niezbędnik pasażera samolotu


Warto sporządzić sobie listę rzeczy, które należy zawsze zabierać ze sobą do samolotu w bagażu podręcznym. Dzięki temu opóźnienie samolotu lub nieoczekiwany nocleg na lotnisku transferowym będzie można przeżyć w dobrej kondycji. Listę sugerowanych rzeczy do zabrania oraz więcej informacji znajdziesz na portalu o rodzinnym podróżowaniu. Polecamy - szczególnie przydatne przed rozpoczynającymi się rodzinnymi majówkami!

piątek, 26 kwietnia 2013

Uwaga na opłaty dodatkowe w podróży

Coraz więcej przewoźników wprowadza dodatkowe opłaty za czynności, które dotychczas były zwykle wliczone w cenę biletu. Przykładowo, niektóre z linii lotniczych za wydruk karty pokładowej na lotnisku pobierają opłatę (do 332zł od pasażera!). Rezerwując bilet lotniczy, warto upewnić się w regulaminie jakie są zasady odprawy i czy nie jest ona obowiązkowo płatna (np. 33zł od pasażera). Dobrym rozwiązaniem jest dokonanie odprawy w internecie i przesłanie karty pokładowej na swój telefon komórkowy. Jednak nie wszystkie linie lotnicze to umożliwiają. Więcej o prawach pasażera przy zakupie biletu znajdziesz w zakładce bilet lotniczy.

środa, 24 kwietnia 2013

Krótki przegląd podstawowych zasad w opłatach bagażowych

Podajemy kilka wskazówek co robić, aby uniknąć lub obniżyć wysokość opłat bagażowych. Zasady te odnoszą się do większości linii lotniczych. 
Unikniesz opłaty, jeśli posiadasz jedynie bagaż, który wniesiesz na pokład samolotu oraz jest on wystarczająco mały i zmieści się pod poprzedzającym fotelem. Więcej informacji znajdziesz w zakładce bagaż.

wtorek, 23 kwietnia 2013

Odwołanie rejsu z powodu strajku

W sytuacji odwołania rejsu z powodu strajku, linia lotnicza ma obowiązek skontaktować się z pasażerem niezwłocznie i zaproponować rozwiązanie. Solidny przewoźnik organizuje transport zastępczy na porównywalnych warunkach - rejs inną linią lotniczą. Pasażer ma także prawo zmienić daty podróży na późniejszą lub całkowicie zrezygnować z podróży i żądać zwrotu ceny biletu. Zwrot za bilet powinien nastąpić w ciągu siedmiu dni. Więcej informacji znajdziesz w zakładce opóźniony / odwołany rejs w części: strajk i odwołany rejs.

czwartek, 18 kwietnia 2013

Przewóz bagażu - reklamacja

Podpowiadamy, jakie masz prawa przy reklamacji dotyczącej bagażu.
Jeśli po wylądowaniu stwierdziłeś na lotnisku, że zaginął Twój bagaż rejestrowany udaj się do punktu informacyjnego (Lost & Found), wypełnij formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report) i zachowaj jego kopię. Możesz wystąpić do przewoźnika o zwrot poniesionych kosztów, związanych z zakupem środków pierwszej potrzeby. Więcej wskazówek znajdziesz w zakładce bagaż.

Popularne posty

Archiwum Postów