sobota, 10 sierpnia 2013

Ograniczone prawo do reklamacji!

Dokonaliśmy przeglądu możliwości przekazania przez konsumenta negatywnej opinii o usłudze i formach składania reklamacji do linii lotniczych. Niestety prawie nie ma co liczyć na załatwienie sprawy w szybki i tani sposób, czyli telefonicznie. Także użycie całkowicie bezpłatnego środka komunikacji elektronicznej - wysłanie e-mail jest często niemożliwe. Powód? Praktyka nieudostępniania pasażerowi adresu e-mail do kontaktu z działem reklamacji. Jednocześnie przewoźnicy wymagają podania adresu e-mail przez pasażera podczas rezerwacji! Uznajemy, że tego typu praktyka narusza równowagę stron umowy. Obecnie powszechnie wymaganą formą złożenia reklamacji jest użycie formularza na stronie internetowej przewoźnika (wyjątkiem są reklamacje bagażowe, które składa się na lotnisku). Narzucanie pasażerom formy składania reklamacji, co w praktyce oznacza brak wyboru jest ograniczaniem praw pasażerów. Zatem żądamy od każdej linii lotniczej, aby zapewniła pasażerom łatwy i szybki kontakt ze swoim działem reklamacji. Umieszczenie na stronie internetowej przewoźnika danych kontaktowych (numeru telefonu i adresu e-mail) w celu przekazania opinii i złożenia reklamacji przez konsumenta powinno być standardem!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz