czwartek, 16 maja 2013

System obowiązkowego informowania pasażerów o powstałych opóźnieniach i odwołanych lotach

W marcu 2013 r. Przyjazne Latanie przekazało do Urzędu Lotnictwa Cywilnego opinię w sprawie proponowanych zmian w zasadach odszkodowania i udzielania pomocy pasażerom w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. 
Uznajemy, że jednym z kluczowych praw konsumenta jest prawo do informacji, a naszym celem jest rozwiązanie problemu związanego z egzekwowaniem praw pasażerów. Informacje o opóźnieniach i odwołaniach są potrzebne zarówno konsumentom, jak i organom regulacyjnym. Pierwsi mogą dokonywać najlepszych wyborów na rynku, drudzy egzekwować jakość usług dla upewnienia się, że uzasadnione oczekiwania pasażerów są spełnione.
Z tych powodów wnioskowaliśmy o stworzenie obowiązkowego systemu informowania pasażerów o powstałych opóźnieniach i odwołanych lotach. Tego typu rozwiązanie jest z sukcesem stosowane w USA od wielu lat.
Z satysfakcją informujemy, że stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 kwietnia br. jest zbieżne z wcześniej przekazanym wnioskiem Stowarzyszenia Przyjazne Latanie w tej sprawie.
Pełny tekst projektu stanowiska Rządu RP w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego  w odniesieniu  do przewozu  drogą powietrzną  pasażerów oraz ich bagażu znajduje się tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz