poniedziałek, 20 maja 2013

Inicjatywa alternatywnej metody rozwiązywania sporów w podróżach lotniczych

Według danych Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) prawa pasażera linii lotniczych stanowią punkt zapalny w transgranicznych skargach konsumentów i są one określone jako jedne z wyzwań na przyszłość. Rozwiązania proponowane przez wiele linii lotniczych nie są w pełni zadowalające, gdyż nie biorą pod uwagę wszystkich przepisów prawnych, które powinny być stosowane (Konwencja Montrealska, Rozporządzenie 261/2004, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach Sturgeon i Nelson).
Dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) przyjęta przez Parlament Europejski 12.03.2013r. ma zapewnić istnienie wysokiej jakości podmiotów pozasądowych rozpatrujących wszelkie spory umowne między konsumentami i przedsiębiorcami, w tym przewoźnikami lotniczymi w ciągu 90 dni. Linie lotnicze będą zobowiązane informować pasażerów o podmiocie ADR właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów umownych w stosunku do nich.
Przyjazne Latanie jest inicjatorem projektu, którego celem jest jak najszybsze wprowadzenie ADR w podróżach lotniczych na rynku polskim.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz