sobota, 16 marca 2013

Nowe propozycje zmieniające prawa pasażerów linii lotniczych

Komisja Europejska proponuje zmienić prawa pasażerów w czterech ważnych obszarach. Aktualizacja ma dotyczyć:

1. Usunięcia niepewności prawnej: prawo do informacji na temat opóźnienia lub odwołania lotu; nadzwyczajne okoliczności; prawa przysługujące w przypadku dużych opóźnień i opóźnień z powodu przestoju na płycie; ustalenie planu postępowania awaryjnego; prawo do zmiany planu podróży i prawa w zakresie zastępczego połączenia lotniczego.
 
2. Nowych praw: w przypadku zmiany rozkładu; błędów ortograficznych w nazwach/nazwiskach; nowe prawa w odniesieniu do niewłaściwej obsługi bagażu i wymogów w zakresie przejrzystości dotyczących bagażu podręcznego i rejestrowanego.

3. Egzekwowania prawa, procedury wnoszenia skarg i sankcje wzmocnienie nadzoru nad przewoźnikami lotniczymi przez organy krajowe i europejskie (monitorowanie i wspólne dochodzenia), a także zwiększenie skuteczności rozpatrywania skarg i egzekwowania indywidualnych praw (w tym wymóg udzielenia przez przewoźnika lotniczego odpowiedzi na skargi w terminie dwóch miesięcy); upadłość. 

4. Nieproporcjonalnych obciążeń finansowych*: ograniczenia w zakresie pomocy; ograniczenia dotyczące działalności regionalnej; podział obciążeń ekonomicznych.

Informacja na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej z dnia 13 marca 2013r.

* niektóre z tych propozycji niekorzystne dla pasażerów!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz